Đang diễn ra

Sắp diễn ra

Bắt đầu sau
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Biển số 51-C42766
Hãng sản xuất KIA
Năm sản xuất 2014
Trọng tải 1.25 Tấn
Địa chỉ 17/42 Lê Văn Tách, KP Bình ĐƯờng 1, Phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương
Giá sàn 80,000,000 VND

Bắt đầu sau
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Biển số 51C-68101
Hãng sản xuất ISUZU
Năm sản xuất 2015
Trọng tải 1.9 tấn
Địa chỉ 17/42 Lê Văn Tách, KP Bình ĐƯờng 1, Phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương
Giá sàn 150,000,000 VND

Bắt đầu sau
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Biển số 51C-42376
Hãng sản xuất THACO
Năm sản xuất 2014
Trọng tải 1.25 Tấn
Địa chỉ 17/42 Lê Văn Tách, KP Bình ĐƯờng 1, Phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương
Giá sàn 80,000,000 VND

Bắt đầu sau
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Biển số 51C-32138
Hãng sản xuất KIA
Năm sản xuất 2013
Trọng tải 1.1 tấn
Địa chỉ 17/42 Lê Văn Tách, KP Bình ĐƯờng 1, Phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương
Giá sàn 60,000,000 VND

Bắt đầu sau
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Biển số 51C-80473
Hãng sản xuất ISUZU
Năm sản xuất 2015
Trọng tải 2.5 tấn
Địa chỉ 17/42 Lê Văn Tách, KP Bình ĐƯờng 1, Phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương
Giá sàn 180,000,000 VND

Bắt đầu sau
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Biển số 51C-20032
Hãng sản xuất 2012
Năm sản xuất 2012
Trọng tải 3.3 tấn
Địa chỉ 17/42 Lê Văn Tách, KP Bình ĐƯờng 1, Phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương
Giá sàn 80,000,000 VND